DIY: Foutcodes auto uitlezen (en verhelpen)

On-board diagnostics (OBD) is in de auto-elektronica een term die verwijst naar het voertuigmanagementsysteem en de interface voor het uitlezen van informatie over verschillende delen van het voertuig. Als er, op een blauwe…

Wat moet er in je EHBO koffer?

Ik heb graag alle materialen die ik nodig heb om eerste hulp te verlenen bij een ongeval thuis klaarliggen. Bovendien heb ik graag wat vrij verkrijgbare medicijnen in voorraad voor het…