Bokashi, evenwicht in de bodem

Bokashi is een verwerkingsmethode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Het woord bokashi komt uit de Japanse taal en kunnen we vertalen als “goed gefermenteerd organisch materiaal”.
Het wordt er traditioneel gebruikt om het evenwicht in de bodem te verbeteren en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren.
De methode werd ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higa van de University of the Ryukyus uit Okinawa

Wat hebben we nodig:

bokashi
Bokashi cyclus
 • Bak met deksel waarin we een kraantje monteren.
 • Tweede bak met gaatjes die in bak één past.
 • Bokashi mix (Bokashi starter).

bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal gemaakt worden. Bij te droog materiaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen.
Houtachtig materiaal moet daarom eerst worden kleiner gemaakt. De organische resten worden goed verdeeld in laagjes waaraan een mix van kleimineralen, schelpenkalk en micro-organismen worden toegevoegd. We maken, net als bij compost, een lasagne van organisch materiaal.
De hoop wordt luchtdicht afgedekt en 8 tot 10 weken zuurstofarm gefermenteerd. Regelmatig kan je de bokashi thee aftappen via het kraantje.
Van de “thee” doen we 100cl op 5 liter water en gebruiken we om de planten mee te bewateren

Bij compost meten we temperaturen die kunnen oplopen 70°C, maar bij Bokashi blijft de temperatuur onder 40°C: de energie blijft behouden en is er nagenoeg geen CO2-uitstoot. Het gebruik van de bokashi zelf is verder dezelfde als deze van compost.
Deze gaan we simpelweg inmengen in de grond en verder laten werken. Na enkele weken zal je niets meer van de pulp terugvinden in de grond.

Het grote voordeel van bokashi is dat we gekookt voedsel en zelfs vlees kunnen gebruiken. Als het proces goed loopt geeft het een soort zoete geur af.

Ingrediënten voor een goeie bokashi

Wat kan wel?

 • Brood
 • Eieren
 • Gekookt voedsel
 • Groenten & fruit
 • kaas, yoghurt
 • Keukenpapier
 • Kleine beentjes (kip)
 • Koffiegruis
 • Verwelkte bloemen
 • Vis- en vleesresten
 • Yoghurt

Wat kan niet?

 • Azijn
 • Dierlijke uitwerpselen
 • Papier
 • Rotte producten
 • Vloeistoffen

Wat met de pulp die overblijft?

Bij compost kan de temperatuur oplopen tot 70°C, maar bij bokashi blijft de temperatuur onder 40°C: de energie blijft behouden en is er bijna geen CO2-uitstoot. Het gebruik van de bokashi zelf is verder dezelfde als deze van compost. De pulp kan je inmengen in de grond en verder laten werken. Na enkele weken zal je niets meer van de pulp terugvinden in de grond.
De pulp die niet in de grond kan gaat op de gewone composthoop om daar verder te rijpen.

Je kan de pulp ook opslaan om er aarde van te maken. Ik doe een laag tuinaarde in een vat. Leg daarop een laag van de pulp. Deze bedek ik opnieuw met een laag aarde. Je kan continue verder aanvullen. Ik sluit het vat wel af met een deksel omdat er geen water in het vat zou komen. Na 30 dagen is de pulp volledig omgezet naar grond.

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij bokashi. Er hangen ook enkele nadelen aan vast. Je zal meer geur merken dan bij klassieke compost, die als het goed gaat geen geur geeft. Pas op, ik vind niet dat bokashi stinkt, de geur is zoet-zuur als ze correct gemaakt is.
Door de meer organische werking moet het evenwicht in de bak beter in de gaten gehouden worden waardoor je de bokashibak niet even kan ‘vergeten’.

One thought on “Bokashi, evenwicht in de bodem

Geef een reactie