We schrijven 9700 jaar voor Christus, niet letterlijk natuurlijk, want van enig schrift was er nog geen sprake.
In het midden-oosten vinden we een regio die strekt van Israël, over Libanon naar Irak waar er sprake is van de prille vorm van landbouw.

We komen uit een periode waar de mens als jager – verzamelaar probeerde te overleven.
De mens in die tijd liep het voedsel achterna. Men leefde van jacht, plukken van wildgroei en waar mogelijk deed men aan visvangst. Daardoor hadden zij het probleem dat ze continue moesten rondtrekken om te overleven. Ze waren nomaden.
Tussen de laatste ijstijd (11350 v.Chr) en het begin van de landbouwevolutie (9700 v.Chr) was er ook sprake van een klimaatverandering. Tijdens het eerste deel van deze klimaatverandering verlegden de temperaturen zich naar deze die we vandaag de dag kennen, maar niet veel later daalden ze weer en werd het merkelijk droger.
Dit zou volgens experts aan de basis hebben gelegen van het landbouwsysteem zoals we het vandaag kennen. De volkeren waren namelijk genoodzaakt om zelf planten te kweken.

Tijdens die landbouwevolutie, waarover ik het hier ga hebben, veranderde de manier van leven gaandeweg naar een levenswijze waarin de mens er in slaagde om werktuigen te maken uit aardewerk. Dit noemen we de neolithische evolutie.
Terwijl jager-verzamelaars wilde granen aten die ze verzamelden, hebben de eerste boeren wat van de granen bewaard om te planten. De mens leefde anders nadat hij leerde om gewassen te kweken en dieren te temmen die voedsel produceerden.
Ze zouden nu een constante voedselvoorziening kunnen produceren. Hierdoor kon de bevolking sneller groeien. Nomaden gaven hun manier van leven op en gingen wonen in gevestigde gemeenschappen. Sommige historici beschouwen de landbouwrevolutie als de belangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Men bleef in de buurt van de akkers wonen, kweekte dieren voor vlees of melk en ging gaandeweg meer gesofisticeerde werktuigen gaan ontwikkelen.
Merk op dat ik hier spreek over een evolutie en niet over een revolutie zoals men vaak doet.
Een evolutie doet zich voor over een langere periode dan een revolutie. Het woord evolutie verwijst naar elke verandering die een enorm effect heeft op de manier van leven van mensen.

Het eigenaardige hier is dat er op zo’n acht verschillende plekken verspreid over de hele wereld éénzelfde min of meer gelijklopende evolutie heeft plaatsgevonden.
Met andere woorden: Verschillende culturen hebben los van elkaar dezelfde evolutie gemaakt zonder van elkaars bestaan af te weten.

één van de belangrijkste gevolgen van deze evolutie is dat de toenmalige bevolking méér te eten had, met grotere groepen kon samenleven en dat niet iedereen landbouwer hoefde te zijn om te kunnen overleven.
Er ontstond een overschot aan voedsel waardoor de eerste ruilhandel (economie) op poten werd gezet en velen een ander beroep konden gaan doen zoals timmerman, pottenbakker of smid.
Ook het schrift is trouwens hieruit ontstaan omdat er nood was om bepaalde dingen te documenteren en handelsovereenkomsten bij te houden.
Er ontstonden militaire eenheden om de boeren en hun oogsten te beschermen tegen plunderaars.

Omstreeks 6000 voor Christus deed de neolithische evolutie zijn intrede in wat wij nu Europa noemen.
Hier kunnen we wel spreken van een neolithische revolutie omdat de ontwikkeling zich een stuk sneller voordeed dan in het Midden-Oosten.
Dit komt voornamelijk omdat de volkeren de kunst van de landbouw gewoonweg afkeken van hun voorhangers.
Na deze revolutie kon de landbouw zich relatief snel verspreiden over de hele wereld.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: