Is er verschil tussen gezaaide en gekochte planten?

Veel lezers vragen zich af of er een verschil is tussen zelf gezaaide en aangekochte planten. Daarom doe ik in 2020 de test tussen een aangekochte tomatenplant en zelf gezaaide plant. Telkens op de laatste dinsdag van de maand noteer ik dezelfde objectieve gegevens van beide planten. Op die manier kunnen we op het einde van hun groeiperiode een juiste conclusie maken.

Belangrijk om weten:

Beide planten worden opgekweekt in pot. Door ze in pot te zetten krijgen de planten zo weinig mogelijk externe invloeden. De grond is bemest met koemest en aangevuld met compost. De tussentijdse bemesting loopt voor beide planten op het hetzelfde moment met dezelfde hoeveelheid. Het bij-snoeien en dieven wordt eveneens op hetzelfde moment gedaan.

Op termijn zal ik de oogst van de beide planten apart bijhouden (los van de andere tomatenplanten).


Data:


Tussentijdse conclusie

Gezaaide plant:

De gezaaide plant oogt gezond en is gestart met extra wortelharen te maken. De kleur is frisgroen met voldoende stevige bladeren

Gekochte plant:

De gekochte plant is gestart met vormen van enkele kleine bloemen.

Momenteel (april) is de gekochte plant merkelijk groter dan de gezaaide plant. Dat komt natuurlijk omdat we onmogelijk kunnen weten wanneer de gekochte plant gezaaid werd. De gezaaide plant is wel gestart met een inhaalmanoeuvre op vlak van groei.

Geef een reactie