Site pictogram Eigen moestuin

Simpel leven (Deel 2): Less is more

In het eerste artikel in de reeks simpel leven kon je lezen wat volgens mij aan de basis ligt van een stresserend leven. In deel 2 wil ik wat dieper ingaan op, wat volgens mij, echt belangrijk is in ons simpel leven.

Doordat we onze denkwijze omkeren kunnen we rustiger door ons leven stappen zonder een continue stress om de rekeningen te moeten betalen. uiteraard moeten wij ook nog rekeningen betalen. Een eerste stap die ik nam toen ik een simpeler leven wilde was niet het inkomen verhogen, maar wel de uitgaven verlagen. Dankzij die manier van denken heb ik zelfs de stap kunnen zetten om minder te gaan werken. Door de balans te houden tussen inkomsten en uitgaven te behouden.

Ik heb niet plotsklaps beslist om minder te gaan werken. Wel heb ik de rekening gemaakt en uitgaven geschrapt terwijl ik full-time bleef werken. Op die manier kwam er meer budget beschikbaar. Toen kon ik twee dingen doen: Oftewel veel sparen, oftewel meer uitgeven, oftewel minder werken. Ik koos voor de laatste optie omdat het voor mij een persoonlijke keuze is om meer thuis te zijn bij onze kinderen en meer zelf in het huishouden te doen waardoor ik meer rust heb in het leven.

Anderzijds kan het ook een optie zijn om veel te sparen en zo bijvoorbeeld vroeger je huis te kunnen afbetalen, vroeger met pensioen te kunnen of iets dergelijke. Dat is ieders eigen keuze.

Maar hoe kan je je verliesposten vinden?
Dat kan je doen door simpelweg door je bankhistoriek te bladeren en te bekijken welke facturen te hoog zijn, nutteloos zijn, of welke fors omlaag kunnen.

Verzekeringen

Veel mensen hebben verzekeringen lopen die eigenlijk overbodig zijn. Bij verzekering lezen we in de Van Dale het volgende: “overeenkomst tussen verzekeraar en verzekerde waarbij de eerste tegen betaling een risico op zich neemt.”
Dat wil dus zeggen dat we een eventualiteit willen verzekeren. Geen zekerheid. Een voorbeeld hiervan is sterven. Sterven is relatief zeker, dat hoef je dus niet te verzekeren. Als we weten dat we gaan sterven kunnen we gerust een klein potje aan de kant houden om de kosten te kunnen dragen.

überhaupt is het vreemd dat verzekeringsmaatschappijen een zekerheid willen verzekeren. Dat komt omdat het geen verzekering is, wel een veredelde spaarrekening. Denk er ook aan dat premies stijgen naarmate het risico groter is (leeftijd, ziekte, risico). Het komt er op neer dat je, in de meeste gevallen, het uitgekeerde bedrag zelf al hebt gegeven aan de maatschappij. Dus kan je het simpelweg ook zelf sparen en een noodfonds aanleggen. Voordeel aan een eigen noodfonds is dat je aan je geld kan wanneer jij het nodig acht en niet wanneer de maatschappij het beslist.

Doorlopende opdrachten

Let ook op voor doorlopende opdrachten. Dat zijn betalingen die enerzijds automatisch van de rekening gaan of anderzijds stilzwijgend (maandelijks/jaarlijks) verlengen. Denk hierbij aan fitness abonnementen, weekbladen, streaming-diensten, enz.

Die snoodaards waar je een abonnement afsluit die je eigenlijk niet gebruikt of na enkele keren niet meer aan denkt dat je ze hebt. Een voorbeeld hiervan was in België het abonnement om een vast telefoontoestel te huren. Tot de jaren 2000 deed bijna iedereen dat. Plotseling kwamen de vaste telefoontoestellen in de winkels aan een betaalbare prijs en kochten mensen hun eigen model. Jammer genoeg vergaten veel mensen het huurabonnement op te zeggen en kon de telefoonmaatschappij nog jaren cashen voor iets wat je niet meer had.

Samengevat

Samengevat komt het dus neer dat je je financiën als een bedrijfsleider bekijkt. Enkele keren per jaar bekijk je al je betalingen De overbodige en te hoge kostenposten vliegen eruit! Zorg dat je een goeie balans hebt op je bankrekening.

Mobiele versie afsluiten