Alles over grijs water

Je zal misschien verrast zijn, maar er zijn bepaalde waterclassificaties: helder water, grijs water en zwart water. Ik weet zeker dat je helder water kent. En waarschijnlijk wel een idee hebt wat zwart water is, maar wat is grijs water? Om een snelle definitie te geven: grijs water is het afval dat uit de gootstenen, douches, wasmachines en dergelijke komt.

Hergebruik van je afvalwater kan het waterverbruik in zowel stedelijke als landelijke huishoudens verminderen. Tegenwoordig gebruiken veel huishoudens drinkbaar water voor praktisch alles in huis en tuin.

We spoelen soms ons drinkwater letterlijk door de wc!

Stedelijke huishoudens hebben doorgaans een aansluiting op een gecentraliseerd rioleringssysteem, terwijl landelijke huishoudens hun afvalwater in veel gevallen nog ter plaatse beheren. In een woning ontstaan ​​twee soorten afvalwater: grijs water en zwart water.

Ken je water

Grijs water is afvalwater van “niet-toilet sanitair” zoals douches, wastafels en kranen.

Zwartwater is water dat is vermengd met afval van het toilet. Vanwege de mogelijkheid van besmetting door ziekteverwekkers en vet, moet ook het water uit de keuken en vaatwasser als zwart water worden beschouwd.

Elk type afvalwater moet anders worden behandeld en kan op verschillende manieren worden gebruikt. 

Zwartwater vereist biologische of chemische behandeling en desinfectie voordat het opnieuw kan worden gebruikt. Daarom ga ik hier verder niet op in.

En wat heeft dit nu precies met zelfvoorzienend leven te maken? Als je weet hoe je dit afvalwater op de juiste manier kunt hergebruiken, kan je veel geld besparen. 

Helder water

 • uit de kraan

Grijs water

 • bad;
 • douche;
 • wastafel;
 • wasmachine.

Zwart water

 • toilet;
 • vaatwasser;
 • afvoer in de keuken;
 • afvoer wastafel werkplaats.

Voordelen van hergebruik

Door afvalwater als hulpbron te gebruiken in plaats van als afvalproduct, kunt u:

 • waterrekening verlagen;
 • gebruik minder waterbronnen;
 • irrigeer de tuin tijdens droogte of waterbeperkingen;
 • de hoeveelheid vervuiling die in waterwegen terechtkomt verminderen;
 • geld helpen besparen op nieuwe infrastructuur voor watervoorziening en afvalwaterzuivering;

Hoe dorstig is uw tuin?

Bereken de besparingen op lange termijn die je kan realiseren door een grijswatersysteem op te zetten.

Formule:

Land x Water x Weken x Kosten = bespaard geld!

 • Land – Uw land in vierkante meter
 • Water – Liter water nodig per vierkante meter om water te geven
 • Weken – Weken dat je tuin per jaar water geeft
 • Kosten – Kosten per liter water

Stel dat we 100m² moeten besproeien met 70 liter per vierkante meter. Dit doen we 1x per week gedurende 6 maanden. Onze formule leert ons dat we hier spreken over 168000 liter water ((100m² x 70liter)x24 weken)!
Er van uitgaande dat een m³ €5 kost hebben we het over leidingwater €840 water ((168000 liter/1000 liter) x 5 euro). Dit getal bewijst onmiddellijk dat een moestuin van deze omvang besproeien met leidingwater geen efficiënte manier van werken is.

Met regenwater besproeien is dus al een oplossing. Al merken we je in veel gevallen einde van het kweekseizoen niet haalt met een enkele regenput (de onze is 15000 liter). Al zeker niet als ook wasmachine, e.d. op dezelfde regenwaterput zitten. Dan ben je genoodzaakt om andere manieren te zoeken.

Nadelen van hergebruik

Ook de nadelen van hergebruik van afvalwater moeten worden bekeken. Momenteel is het grootste nadeel voor de meeste huishoudens de financiële kosten van het installeren en onderhouden van een recuperatiesysteem. De aantrekkelijkheid van de investering hangt af van:

 • de omvang van de beschikbare gecentraliseerde afvalwaterbehandelingsdiensten;
 • de prijs van water in de regio;
 • of je nu een bestaand systeem vervangt of helemaal opnieuw begint;
 • hoe lang je van plan bent in je huidige huis te wonen;
 • het type systeem — de jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten variëren van systeem tot systeem;
 • de lokale regelgeving.

Er moeten echter een aantal voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het veilig en milieuvriendelijk is.

Geef groenten geen water met hergebruik van water als ze rauw gegeten moeten worden. De kans bestaat dat er ook na behandeling nog enkele ziekteverwekkende organismen aanwezig zijn.

Belangrijke dingen om rekening mee te houden

Om de gezondheid van je tuin te behouden, moet de mate van hergebruik van afvalwater worden afgewogen tegen de hoeveelheid water, vaste stoffen en voedingsstoffen die de planten en grond in de tuin kunnen opnemen.

Indien je teveel afvalwater in de tuin gebruikt kunnen:

 • overtollige voedingsstoffen wegvloeien of uitspoelen door de bodem om in waterwegen te komen, wat bijdraagt ​​​​aan algenbloei en andere problemen met de waterkwaliteit;
 • bodems en planten kunnen drassig worden en de plantengroei belemmeren;
 • bodems kunnen fysiek verstopt raken met organisch en gesuspendeerd materiaal of beschadigd raken door zouten in het afvalwater;

Voorkom deze problemen door:

 • zorgvuldig plannen van de tuin;
 • gebruik van fosfaatvrije en zoutvrije vloeibare of milieuvriendelijke reinigingsmiddelen;
 • voorfilteren om vaste stoffen te verwijderen.

Pas de hoeveelheid afvalwater aan de omstandigheden in de tuin aan. Het laatste wat we moeten doen in bewateren als de grond al verzadigd is.

Dit artikel heeft als bedoeling de lezer te doen nadenken over verschillende mogelijkheden om water te recupereren. Het is geen handleiding om een (grijs/zwart-)water filtersysteem op te zetten!
Het is belangrijk om goed na te denken over de mogelijkheden en de eventuele risico’s!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: