Elektriciteit, gas, hout, water, meel, suiker, enz. Alles gaat in prijs naar boven momenteel. En niet zo’n klein beetje ook. Daarnaast zien we ook andere producten waarvan de aanlevering niet vlot meer loopt. Of zelfs levering die gestopt is: Koelkasten, elektronica, bouwmaterialen, enz …

Staan we nu echt met één been in een hyperinflatie? Is het daardoor dat de prijzen de pan uit swingen? Om daarop te kunnen antwoorden moeten we eerst begrijpen wat een hyperinflatie is. 

DE ESSENTIE
– Er is sprake van hyperinflatie als de prijzen met meer dan 50% stijgen op één maand.
– Bij hyperinflatie neemt je koopkracht enorm af.
– Het consumentenvertrouwen neemt af bij inflatie.
– De inflatie stijgt van 7,59% naar 8,04% in februari 2022, dit is het hoogste niveau sinds maart 1983.

Wat is hyperinflatie?

Hyperinflatie is een term om snelle, buitensporige en ongecontroleerde algemene prijsstijgingen in een economie te beschrijven. Terwijl inflatie een maatstaf is voor het tempo van stijgende prijzen, is hyperinflatie een snel stijgende inflatie. Die bedraagt doorgaans meer dan 50% per maand.

Hoewel hyperinflatie een zeldzame gebeurtenis is voor ontwikkelde economieën, is het in de loop van de geschiedenis in landen als China, Duitsland, Rusland, Hongarije en Argentinië.

BELANGRIJKE PUNTEN van hyperinflatie

  • Verwijst naar snelle en ongebreidelde prijsstijgingen in een economie. Doorgaans met een snelheid van meer dan 50% per maand.
  • Kan optreden in tijden van oorlog en economische onrust. In de onderliggende productie-economie, in combinatie met een centrale bank die buitensporig veel geld drukt.
  • Kan leiden tot een stijging van de prijzen voor basisgoederen, zoals voedsel en brandstof, als ze schaars worden.
  • Hoewel hyperinflaties doorgaans zeldzaam zijn, kunnen ze, als ze eenmaal beginnen, uit de hand lopen.

Hyperinflatie begrijpen

Hyperinflatie treedt op wanneer de prijzen gedurende een bepaalde periode met meer dan 50% per maand zijn gestegen. 

Terwijl normale inflatie wordt gemeten in termen van maandelijkse prijsstijgingen, wordt hyperinflatie gemeten in termen van exponentiële dagelijkse stijgingen die 5% tot 10% per dag kunnen benaderen. Hyperinflatie treedt op wanneer de inflatie gedurende een periode van een maand hoger is dan 50%.

Stelt u zich eens voor dat de kosten van boodschappen doen gaan van €100  per week naar € 150 per week. De volgende maand, naar €250 per week, enzovoort. Als de lonen in een economie geen gelijke tred houden met de inflatie, daalt de levensstandaard van de mensen. Omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om in hun basisbehoeften en kosten van levensonderhoud te voldoen.

Hyperinflatie kan een aantal gevolgen hebben voor een economie. Wanneer de prijzen buitensporig stijgen, daalt contant geld of spaargeld dat bij banken wordt gestort in waarde. Of het wordt waardeloos omdat het geld veel minder koopkracht heeft. Want, voor diezelfde euro krijg je nu minder. De financiële situatie van consumenten verslechtert en kan leiden tot faillissementen .

Ook kunnen mensen hun geld niet meer sparen op een spaarrekening, waardoor banken en kredietverstrekkers failliet gaan. Ook kunnen belastinginkomsten dalen als consumenten en bedrijven niet kunnen betalen, wat ertoe kan leiden dat overheden geen basisdiensten meer kunnen leveren.

Waarom hyperinflatie optreedt?

Hoewel hyperinflatie kan worden veroorzaakt door een aantal redenen, zijn hieronder enkele van de meest voorkomende oorzaken van hyperinflatie:

Overmatige geldvoorraad

Hyperinflatie is opgetreden in tijden van ernstige economische onrust en depressie . Een depressie is een langdurige periode van een krimpende economie, wat betekent dat het groeitempo negatief is. Een recessie is doorgaans een periode van negatieve groei die langer dan twee kwartalen of zes maanden duurt. Een depressie daarentegen kan jaren duren, maar vertoont ook extreem hoge werkloosheid, bedrijfsfaillissementen en persoonlijke faillissementen, een lagere productieve output en minder leningen of beschikbaar krediet. De reactie op een depressie is meestal een verhoging van de geldhoeveelheid door de centrale bank. Het extra geld is bedoeld om banken aan te moedigen om leningen te verstrekken aan consumenten en bedrijven om bestedingen en investeringen te creëren.
Naarmate de economie verder verslechtert, brengen bedrijven meer in rekening, betalen consumenten meer en drukt de centrale bank meer geld, wat leidt tot een vicieuze cirkel van hyperinflatie.

Verlies van vertrouwen in de economie of het monetaire systeem

In tijden van oorlog treedt hyperinflatie vaak op wanneer het vertrouwen in de valuta van een land en het vermogen van de centrale bank om de waarde van de valuta in de nasleep te behouden, verloren gaat. Bedrijven die goederen binnen en buiten het land verkopen, eisen een risicopremie voor het accepteren van hun valuta door hun prijzen te verhogen. Het resultaat kan leiden tot exponentiële prijsstijgingen of hyperinflatie.

Als een overheid niet goed wordt bestuurd, verliezen burgers het vertrouwen in de waarde van de valuta van hun land. Als valuta weinig of geen waarde meer heeft, gaan mensen goederen (met waarde) hamsteren. Naarmate de prijzen beginnen te stijgen, worden basisgoederen, zoals voedsel en brandstof, schaars, waardoor de prijzen in een opwaartse spiraal terechtkomen. Als reactie hierop is de overheid gedwongen om nog meer geld te drukken om te proberen de prijzen te stabiliseren en liquiditeit te verschaffen, wat het probleem alleen maar verergert.

Biljet van drie miljoen Duitse Mark
Bankbiljet van 3ehn miljoen Mark

Voorbeeld van hyperinflatie

Een van de meer verwoestende en langdurige hyperinflatie vond plaats in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig. Op het punt van nationale ontbinding had het land al te maken met een jaarlijkse inflatie van meer dan 76%. In 1991 werd ontdekt dat de leider van de toenmalige Servische provincie, Slobodan Milosevic, de staatskas heeft geplunderd door de Servische centrale bank $ 1,4 miljard aan leningen aan zijn aanhangers te laten verstrekken.

Deze beslissing dwong de centrale bank om buitensporige hoeveelheden geld bij te drukken. Zo kon ze aan haar financiële verplichtingen voldoen. Het inflatiepercentage verdubbelde bijna elke dag totdat het een onpeilbaar niveau van 313 miljoen procent per maand bereikte. De centrale bank is gedwongen om meer geld bij te drukken, om de regering draaiende te houden, terwijl de economie in een neerwaartse spiraal terechtkwam.

De regering nam snel de productie en lonen in handen, wat leidde tot voedseltekorten. De inkomens daalden met meer dan 50% en de productie kwam tot stilstand. Uiteindelijk verving de regering haar munteenheid door de Duitse mark, wat hielp om de economie te stabiliseren.

CONCLUSIE
Kunnen we nu spreken van een hyperinflatie in Europa? Jammer maar helaas, ik vrees dat we aan het begin staan. Om van een echte hyperinflatie te spreken is het nog iets te vroeg. Ik durf het bijna niet te schrijven, maar de prijzen stijgen daarvoor nog niet genoeg. Overheden moeten ingrijpen, maar krijgen het niet meer geregeld. We moeten rekening houden dat we, op financieel vlak, zware tijden tegemoet gaan.
Natuurlijk moeten we begrijpen dat “men” er nu alles aan doet om de feiten anders voor te stellen. Met cijfers is namelijk alles te bewijzen. Let vooral op als men men percentages, gemiddelden en vergelijkingen met buurlanden gaat maken. Dan moeten de alarmbellen rinkelen!
Cijfers mogen zeggen wat ze willen, het is de portemonnee waarin we het voelen.

Heb je een andere menig, een vraag of een idee?
Laat het weten in een reactie
!

Een gedachte over “Wat is hyperinflatie en is het zover?”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: