Disclaimer

Algemeen:

  • eigenmoestuin.com is een particuliere website, gemaakt en onderhouden als hobby en om bezoekers kennis te laten maken met projecten die je thuis eenvoudig zelf kan uitvoeren;
  • U kunt aan deze website geen rechten ontlenen;
  • Deze website is op geen enkele manier gesponsord door eender welke fabrikant of leverancier. 


 
Waarschuwing betreffende het gebruik van content op deze website:

  • Het gebruik, overnemen of kopiëren van content van deze website voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden!
  • Het gebruik, overnemen of kopiëren van foto’s en artikels van de website is ENKEL toegestaan met bronvermelding (naam + link naar website);
  • Het (na)bouwen van projecten op deze website of het gebruik van (gelinkte) software op deze website is geheel voor eigen risico;
  • De eigenaar van deze website is op geen enkele manier gehouden om desgevraagd meer informatie te verschaffen over artikelen of de inhoud ervan op deze website.
  • Delen, pingbacks zijn toegestaan 😉

 
Waarschuwing met betrekking tot het vervallen van de garantie gebruiksartikelen
Op de website staan artikelen waarin wordt beschreven op welke wijze bepaalde producten kunnen worden gewijzigd of omgebouwd ter verfraaiing, eenvoudiger te maken of om te gebruiken voor andere doeleinden dan waar het voor werd ontworpen.
Let erop dat het aanbrengen van wijzigingen gevolgen kan hebben voor garantieclaims. Fabrikanten sluiten in het algemeen garantie en schadevergoeding uit wanneer er defecten of gebreken zijn ontstaan nadat een consument wijzigingen heeft aangebracht die hebben geleid tot de defecten of gebreken. De bewijslast dat ombouw niet tot de defecten of gebreken heeft geleid ligt meestal bij de consument, maar is omzeggens onmogelijk om te bewijzen.

Indien u werkt aan of met gereedschappen en elektrische machines, denkt u in de eerste plaats aan uw eigen veiligheid en deze
van iedereen rondom u in de werkplaats. Indien u twijfelt over de haalbaarheid van een project of als ik iets op deze website laat zien waarvan u denkt dat het niet veilig is, doe het dan niet.

Denk ook te allen tijde aan persoonlijke beschermingsmiddelen, de zogenaamde PBM’s (oorbescherming, stof- en mondmaskers, veiligheidsbril, enz …)
Veiligheid is steeds de eerste prioriteit boven alles!

Denk er aan dat, indien u werkt aan een project met elektronica of elektriciteit in het algemeen, u dit steeds doet ZONDER
dat er spanning op de toestellen staat!
Een elektrische schok kan u ernstig verwonden en zelfs leiden tot overlijden!
Indien u geen kennis heeft over elektriciteit raadt ik u ten stelligste af om het project uit te voeren.