Prepper

Je zou misschien kunnen denken dat we preppen onder de noemer zelfredzaamheid plaatsen. In vele gevallen kunnen we dat daadwerkelijk doen. Maar, ik vind dat er bepaalde thema’s zijn die specifieker bij preppen (jezelf voorbereiden) passen. Iemand die zelfredzaam wil zijn hoeft niet per definitie een prepper te zijn.

Daarom heb ik beslist om het thema preppen een eigen “afdeling” te geven op de website.

Wat is of zijn preppers?

Een prepper (van het Engelse werkwoord to prepare; ook wel een survivalist) is iemand die zich voorbereidt op een noodsituatie ten gevolge van een ramp of sociale, politieke en/of economische opschudding en ongeregeldheden. Dit op zowel lokaal als op internationaal vlak. Preppers hebben zich vaak medische basiskennis en zelfverdedigingstechnieken eigen gemaakt en zorgen voor allerhande voorzieningen die ze en hun dierbaren helpen te overleven.

Deze noodvoorzieningen kunnen aangebracht zijn in hun eigen huis (BIL: Bug In Location) of op een andere locatie (BOL: Bug Out Location). Bovendien slaan velen voorraden in van langdurig houdbaar, geconserveerd voedsel, water en andere levensnoodzakelijke goederen.
Hoofdreden om dit te doen is omdat ze geen gebrek zouden hebben wanneer deze producten niet of nauwelijks meer verkrijgbaar zijn. Redenen hiervoor kunnen zijn dat winkels, die deze verkopen, niet meer bevoorraad kunnen worden als gevolg van een noodsituatie of de beschikbare voorraden. Of omdat er in het ergste geval gehamsterd of geplunderd zou worden, hetgeen zich in dit soort situaties dikwijls voordoet. Denk hierbij aan de beelden bij de Covid-pandemie waarbij de winkelrekken leeg waren op het moment dat lock-downs werden uitgeroepen. Veel preppers streven in algemeenheid naar een zelfvoorzienende levensstijl, ook op het moment dat er zich geen noodsituatie voordoet.