Bokashi, evenwicht in de bodem

Bokashi is een verwerkingsmethode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Het woord bokashi komt uit de Japanse taal en kunnen we vertalen als "goed gefermenteerd organisch materiaal".Het wordt er traditioneel gebruikt om het evenwicht in de bodem te verbeteren en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines … Continue reading Bokashi, evenwicht in de bodem

Wegwijs in mest, welke mest in de moestuin?

Daar sta je dan, in de afdeling meststoffen van de winkel en je ziet door de bomen het bos niet meer. De nummers die je kan terugvinden op de verpakking hebben wel degelijk een reden. Maar vooral de vraag: Welke mest in de moestuin gebruiken? Aan soorten meststof geen gebrek. Veelal worden er 4 bekende … Continue reading Wegwijs in mest, welke mest in de moestuin?